ป้ายเอ็กสเเตน (X stand) โฆษณาแนวใหม่ที่คุ้มค่า คุ้มราคา
|

ป้ายเอ็กสเเตน (X stand) โฆษณาแนวใหม่ที่คุ้มค่า คุ้มราคา

ป้ายเอ็กสแตน สื่อที่ช่วยโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง มีน้ำหนักเบาและราคาถูก เหมาะกับการใช้งาน Indoor สามารถเคลื่อนย้ายและเก็บได้สะดวก