ประกาศรับสมัครงาน Tumtook Group

ตำแหน่ง Artwork

✅️ ออกแบบ Packaging ให้ลูกค้าได้
✅️ มี Commission จากงานออกแบบที่ทำ

อัตราค่าจ้าง : 22,000-25,000 (รวม commission)
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์ 84 หรือ สุขุมวิท 64

ตำแหน่ง ประสานงานฝ่ายขาย ( AE )

✅️ รับโทรศัพท์ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
✅️ ตอบแชทใน Line OA
✅️ เปิดใบเสนอราคา
✅️ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง : 18,000 ( รวม commission )
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์ 84

ตำแหน่ง TeleMarketing

✅️ หารายชื่อลูกค้าใหม่
✅️ นัดพบเสนอขายสินค้ากลุ่มต่างๆของบริษัท
✅️ รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าเพื่อส่งต่อ AE
✅️ กระตุ้นยอดขายและแนะนำดีลหรือโปรโมชั่นเพื่อหาช่องทางในการขาย

อัตราค่าจ้าง : 26,000
สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท 64

ตำแหน่ง ช่างถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ

✅️ ใช้กล้อง Canon R6 และ Canon 5D Mark4 คล่อง
✅️ Retouch ปรับสีภาพใน Video ได้
✅️ ใช้ Premier Pro ได้
✅️ ใช้ PhotoShop และ Aftereffect ได้

อัตราค่าจ้าง : 20,000 – 25,000
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

เจ้าหน้าที่บัญชี

✅️จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
✅️ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
✅️บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนามเมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
✅️ตรวจสอบความครบถ้วนของใบน้ำนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
✅️จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน
✅️ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
✅️จัดเตรียมเช็คพร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
✅️จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
✅️จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

อัตราค่าจ้าง : 20,000 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

พนักงานQC

✅️ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามใบสเปกชิ้นส่วนสินค้า
✅️เข้ากะได้
✅️ทำงานเป็นกะ กะกลางวัน9.00-18.00น. กลางคืน 18.00-03.00น.

อัตราค่าจ้าง : 20,000 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

Sales Manager

✅️ควบคุมทีมงานขายองค์กร
✅️วางแผน ควบคุมกิจกรรมด้านการขายองค์กร
✅️จัดทำกิจกรรมการขายร่วมกับทีมการตลาด

อัตราค่าจ้าง : 45,000 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

ผู้จัดการโรงงาน

✅️ ลักษณะงาน บริหารจัดการกระบวนการผลิต สิ่งพิมพ์ ควบคุม กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุม พนักงานในฝ่ายผลิต แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

อัตราค่าจ้าง : 35,000 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

✅️  จัดซื้อ/จัดหา สินค้าหรือบริการ ตามนโยบายที่ได้รับ 
✅️ ติดต่อประสานงานกับ Supplier เจรจา,ต่อรอง,เปรียบเทียบราคา เพื่อลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ – จัดทำเอกสารสั่งซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ,สิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการของบริษัทฯ 
✅️ สรรหา Supplier รายใหม่ๆ และเพิ่มจำนวนใน Supplier List
✅️ ดูแล จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อ เพื่อใช้ในกรณีการตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 

อัตราค่าจ้าง : 25,000 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

พนักงานขับรถให้ผู้บริหาร

เพศชาย อายุ 20-35 ปี
มีประสบการณ์ด้านการขับรถและ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี
ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีเอกสารรับรองวิชาชีพช่างไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

✅️ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
✅️ มีประสบการณ์ขับรถ ชำนาญทางใน กรุงเทพ และ ปริมณฑล
✅️ แก้ไข ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
✅️ ตรวจสอบ บำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและ อาคารสำนักงานในโรงงาน

อัตราค่าจ้าง : 18,000 ( มี OT พิเศษ )
สถานที่ทำงาน  : สุขสวัสดิ์84

พนักงานขับรถส่งสินค้า(รถกะบะ4ล้อ)

✅️ โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันที่อยู่สำหรับเตรียมจัดส่งสินค้า
✅️ ค้นหาแผนที Google Map ที่อยู่ลูกค้าเพื่อสำหรับเตรียมการจัดส่งสินค้า
✅️ พิมพ์ใบปะหน้าและแพ็คสินค้าสำหรับเตรียมจัดส่งสินค้าให้กับขนส่ง 
✅️  ขับรถส่งสินค้าตามที่กำหนด,ยกของได้ 
✅️  ขับรถส่งเอกสาร รับเช็ค ฝากเช็ค วางบิล และอื่นๆ

อัตราค่าจ้าง : 16,000 (+ค่าคอมฯ)
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

ช่างพิมพ์เครื่อง Heidelberg มือ 2

✅️ คุมเครื่องพิมพ์ Herdelberg SM74
✅️ เปิดใจทำงานร่วมกับช่างมือ 1 ได้ 
✅️ มีพื้นฐานเป็นมือ 2 มาอย่างชำนาญ

อัตราค่าจ้าง : 15,000 – 16,000 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

Sale

✅️ หาลูกค้าใหม่โดยใช้ช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์
✅️ แนะนำ และเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ 
✅️ ค้นหาความต้องการของลูกค้า
✅️ นำเสนอสินค้า และให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
✅️ ส่งต่อข้อมูล และรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ทาง AE
✅️ บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

อัตราค่าจ้าง : 15,000 ( มีค่า Commission รายรับรวม 20,000++ )
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

ช่างปั๊มออโต้

✅️ ควบคุมเครื่องปั๊มออโต้
✅️ ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน
✅️ ผลิตงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้า

อัตราค่าจ้าง : 17,000++
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

IT Support

✅️ ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่างๆ
✅️ แก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software 
✅️ มีความรู้ด้าน Network และติดตั้งสาย LAN ได้
✅️ สามารถแก้ไข้ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้
✅️ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึนไป 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

Graphic Proof

✅️ ดูแลไฟร์งานให้กับลูกค้าเพื่อผลิต
✅️ ติดต่อสื่อสาร แก้ไข เรื่องไฟร์งานลูกค้า 
✅️ ยืนยันไฟร์งานลูกค้าเพื่อผลิต
✅️ แก้ไขปัญหาด้านไฟร์งานลูกค้า

อัตราค่าจ้าง : 17,000 ขึ้นไป 
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

Artwork

✅️ ออกแบบPackaging ให้ลูกค้าได้
✅️ Retouch ปรับสีภาพได้ 
✅️ PS AI ได้คล่อง 
✅️ มี Commission จากงานออกแบบที่ทำ 
✅️ ดูตัวอย่างงานที่ต้องทำได้บน www.Tumtook.com 

อัตราค่าจ้าง : 22,000 – 25,000  (รวม commission)
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

ช่างพิมพ์เครื่อง Heidelberg มือ 1

✅️ คุมเครื่องพิมพ์ Herdelberg
✅️ สามารถผสมสีพิเศษเบื้องต้นได้ 
✅️ สามารถแก้ปัญหาเครื่องพื้นฐานได้ 
✅️ สามารถในการดูสีหน้าแท่นสูง

อัตราค่าจ้าง : 22,000
สถานที่ทำงาน : สุขสวัสดิ์84

Graphic

✅️ ออกแบบ Catalog สินค้างานองค์กรได้ 
✅️ Set up ระบบ Shopee (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
✅️ PS AI ได้คล่อง
✅️ มีสอน WordPress และ Element Pro เพิ่มให้ 
✅️ ทำ Graphic บนเวป และ ออก Content

อัตราค่าจ้าง : 18,000
สถานที่ทำงาน  : สุขุมวิท 64

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

✅️ รับผิดชอบดูแลกระบวนการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบส่งของ จำนวน ตัวสินค้า ขนาด ควรมีความถูกต้อง 
✅️ สามารถคัดแยกสินค้าและจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ และมีความเรียบร้อย รวมไปถึงวัสดุกันกระแทกในการจัดเก็บ 
✅️ สินค้าต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ หรือหัวหน้างาน หากข้อมูลในใบงาน (Artwork list) มีความไม่ถูกต้อง 
✅️ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรถยกก่อนใช้ทำงานเสมอ
✅️ ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยในพื้นที่การทำงาน

อัตราค่าจ้าง : 18,000
สถานที่ทำงาน  : สุขสวัสดิ์84

พนักงานประจำเครื่องจักร

✅️ งานประจำเครื่อง
✅️ ช่างทั่วไป 
✅️ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง : 14,000
สถานที่ทำงาน  : สุขสวัสดิ์84

ช่างเย็บผ้า

✅️ สามารถตัดเย็บผ้าในรูปแบบต่างๆได้
✅️ มีความรู้เรื่องเทคนิคการเย็บผ้า หลากหลายรูปแบบ

อัตราค่าจ้าง : 13,000
สถานที่ทำงาน  : สุขสวัสดิ์84

เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่ง Part-Time

✅️ ติดต่อประสานงานลูกค้า คอนเฟิร์มที่อยู่สำหรับเตรียมจัดส่งสินค้า
✅️ พิมพ์ใบปะหน้าและแพ็คสินค้าสำหรับเตรียมจัดส่งสินค้าให้กับขนส่ง
✅️ บริการลูกค้าที่เข้ามารับสินค้าที่บริษัท นำสินค้าจากคลังมอบให้ลูกค้า จัดหาใบเสร็จ 
✅️ สำรองงานขับรถส่งสินค้า ส่งเอกสาร รับเช็ค ฝากเช็ค วางบิล และอื่นๆ 

อัตราค่าจ้าง : 13,000
สถานที่ทำงาน  : สุขสวัสดิ์84