เงื่อนไขการเคลมสินค้าและคืนเงิน

– ตัวอย่างเช่น logo หาย ข้อความหาย กล่องขนาดไม่ตรงตามที่ยืนยัน สั่งผลิต
– ความผิดจากการผลิตของทางโรงพิมพ์
– ส่งไฟล์งานเข้าผลิตผิด หรือไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม
– ความผิดอันเนื่องมาจากฝ่ายขายสื่อสารไม่ชัดเจน

เงื่อนไขการรับบริการ

– ทำถูก ขอแจ้งว่า ราคาที่แจ้ง ตามตาราง Catalog เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าพิ่ม 7%
– การแก้ไข ไฟล์งาน สามารถแก้ไขได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง
– ออกแบบฟรี ขั้นต่ำน้อย ผลิตไว 5-7 วัน
– มีบริการพิมพ์ด่วน
– ก่อนการสั่งพิมพ์ทุกครั้ง ทำถูกจะส่งไฟล์ก่อนออกเพลท ให้ตรวจ และจะยึดถือไฟล์งานหน้าเพลท เป็นสำคัญ หากเกิดความผิดพลาด จากลูกค้าไม่ตรวจ ไฟล์งานหน้าเพลทให้ดี ทางทำถูกขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบ