ผลงาน กระดาษรองอาหาร กระดาษห่ออาหารพิมพ์ลาย กระดาษห่อขนมพิมพ์โลโก้

สำหรับแบรนด์ที่ต้องใช้ กระดาษรองอาหารพิมพ์ลาย กระดาษห่อขนม หรือกระดาษรองเบเกอรี่ สามารถสั่งผลิตได้ในราคาถูก แต่ดูมีคุณค่าด้วยโลโก้แบรนด์ที่สวยงาม