การกำหนดจำนวนงานที่ต้องทำ ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด

ธุรกิจ, sme, tumtook, โรงพิมพ์แพคเกจจิ้ง, ผลิตสินค้าแพคเกจจิ้ง

เพื่อความคุ้มค่าแรงต่อการจ้างทำงาน หลายองค์กรจึงมักจะกำหนดจำนวนงานที่พนักงานต้องทำ ด้วยความเชื่อว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเพิ่มยอดผลงานได้มากกว่าเดิม แต่นักทฤษฐีธุรกิจอย่าง William Edwards Deming ได้มองเห็นว่าแนวคิดเช่นนี้ กลับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อคุณภาพของการทำงานและผลงานได้ที่ได้รับ รวมถึงต่อประสิทธิภาพของบุคคลากรและสะท้อนถึงความมีคุณภาพขององค์กร การกำหนดจำนวนงานที่พนักงานต้องทำในแต่ละวัน จึงอาจเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียมากกว่าที่ผู้บริหารองค์กรจะคาดคิดเอาไว้

สนใจติดต่อผลิตสินค้าแพคเกจจิ้ง และอุปกรณ์ออกบูธ
คลิ๊ก >> Tumtook.com/Addline
Add Line : @Tumtook

ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกำหนดจำนวนงาน

William Edwards Deming ได้วิเคราะห์ว่าการผลิตสินค้าหรือผลงาน เป็นกระบวนการที่มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการทำงาน รวมถึงตัวพนักงานผู้ทำงานเอง การกำหนดจำนวนงานที่ต้องทำต่อวันให้กับรายบุคคล จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างยั่งยืน และยังอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ได้อีกมากมายดังนี้

  1. คุณภาพของผลงานตกต่ไลง เมื่อพนักงานต้องท้าทายกับจำนวนงานที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวัน จึงจำเป็นที่จะต้องลดคุณภาพของงานลงเพื่อทำให้เสร็จตามจำนวนที่กำหนด
  2. ขาดการทำงานเป็นทีม เนื่องจากจำนวนงานที่ต้องทำนั้นเป็นการวัดผลงานรายบุคคล ที่สร้างความกดดันและการแข่งขันที่ไม่จำเป็น จึงทำให้พนักงานต้องเร่งทำงานของตัวเองโดยลดการทำงานร่วมเป็นทีม
  3. ผลงานไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ เมื่อพนักงานต้องมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้ได้ตามจำนวนโควตาที่กำหนด จึงไม่สามารถหาเวลาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นได้
  4. พนักงานขาดการพัฒนา เพราะต้องผลิตงานในจำนวนที่กำหนด พนักงานจึงไม่มีเวลาอิสระที่มากพอ เพื่อการค้นหาข้อมูล และการพัฒนาความสามารถ ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถเติบโตในสายงานที่ทำอยู่ได้

แทนที่จะกำหนดจำนวนงานที่ต้องทำ นักทฤษฐีธุรกิจอย่าง William Edwards Deming ได้สนอให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดระบบงานที่เหมาะสม จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคคลากรที่เพียงพอ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานที่ต้องการได้ดีมากขึ้น

การละทิ้งระบบการกำหนดจำนวนงาน จะช่วยลดความกดดันและความเครียดของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้เองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน ที่แสดงถึงความมีคุณภาพขององค์กรโดยรวมได้ในระยะยาว


Tumtook คิดถึงงานพิมพ์ คิดถึงทำถูก
www.Tumtook.com

Comment Box

บทความดีๆที่แนะนำ

ปัจจุบันเคาน์เตอร์ออกบูธ มีการออกแบบให้มีความสะดวกสบายต่อการติดตั้งเคลื่อนย้าย สามารถออกแบบได้อย่างอิสระเพิ่มความพรีเมียมให้กับบูธได้เป็นอย่างดี

เคาน์เตอร์บูธขายของ จะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่บ้างขึ้นอยู่กับประเภทและวัสดุที่นำมาใช้ผลิตเคาน์เตอร์บูทขายของ ตลอดจนสินค้าที่จะนำมาวางบน เคาน์เตอร์ออกบูธ

ป้ายแท็กสินค้า ถึงแม้จะเป็นป้ายกระดาษบอกรายละเอียดสินค้...