เมื่อสินค้าผลิตไม่ทันความต้องการของลูกค้า สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างไร มาดูกัน!

วิธีแก้ไขปัญหาผลิตสินค้าไม่พอ

การทำธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากจะเน้นเรื่องมาตรฐานทางคุณภาพของตัวสินค้าแล้ว ความรวดเร็ว ตรงเวลา ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้อีกทาง  แต่ในทางกลับกัน หากมีการผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง ก็อาจทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจติดลบ และนำไปสู่ความเสียหายในด้านอื่นด้วย หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

สนใจติดต่อผลิตสินค้าแพคเกจจิ้ง และอุปกรณ์ออกบูธ
คลิ๊ก >> Tumtook.com/Addline
Add Line : @Tumtook

หากผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง?

แน่นอนว่า หากผลิตสินค้าช้า ไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า อาจสร้างผลกระทบเสียหาย ดังต่อไปนี้

 • ทำให้เสียความน่าเชื่อถือ
  ความเร็ว ความสม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ  เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ แต่ถ้ามีปัญหาในจุดนี้ อาจทำให้ลูกค้าผิดหวัง นำมาซึ่งผลเสียหายในระยะยาวได้เช่นกัน 
 • ทำให้ธุรกิจสูญเสียยอดขาย
  หากเกิดความล่าช้าอยู่บ่อย ๆ เป็นไปได้สูงว่าลูกค้าอาจจะหันไปซื้อสินค้าของธุรกิจอื่น ที่เป็นคู่แข่งของเราได้ ทำให้สูญเสียรายได้ เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น 
 • ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
  การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความล่าช้าในการผลิต อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลาดโอกาสในการขยายตลาดใหม่ ๆ 
 • ทำให้ธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
  เมื่อรู้ว่าจะต้องรีบส่งสินค้าให้ทันความต้องการของลูกค้า ธุรกิจจำเป็นต้องใช้วิธีการผลิตหรือการขนส่งแบบเร่งด่วน ซึ่งแน่นอนว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
 • ทำให้ส่งผลกระทบต่อแผนการตลาด
  เพราะเมื่อมีความล่าช้าเกิดขึ้น อาจจะทำให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกแคมเปญต่าง ๆ ที่เคยวางแผนเอาไว้ 
 • ทำให้เกิดปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง
  เนื่องจากอาจเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้า 
 • ส่งผลกระทบต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
  เมื่อสินค้าผลิตไม่ทันความต้องการของลูกค้า ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวแทนจำหน่ายหรือธุรกิจร้านค้าปลีก 
 • ทำให้เกิดความกดดันภายในองค์กร
  เนื่องจากพนักงานจะต้องทำงานมากขึ้น อาจจะเกิดภาวะเครียด แถมยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ด้วย 
 • ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
  ในยุคนี้เป็นยุคสังคมดิจิทัล หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าหรือธุรกิจใด ก็สามารถบอกต่อในแง่ลบเป็นวงกว้างออกไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถนำไปสู่การร้องเรียนได้ด้วย

จะแก้ปัญหาความล่าช้าในการผลิตสินค้าได้อย่างไรบ้าง?

การแก้ปัญหา การผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการของลูกค้า สามารถทำได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • ให้ปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
  ธุรกิจจะต้องคาดคะเนความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ฤดูกาล , แนวโน้มทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าให้แม่นยำขึ้นได้ 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
  สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นมาได้ เช่น หุ่นยนต์ รวมถึงการปรับปรุงระบบการจัดการที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ 
 • เพิ่มกำลังการผลิต
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ธุรกิจควรมีการลงทุนในเรื่องเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ รวมถึงการพิจารณาขยายโรงงานหรือเพิ่มสายการผลิตให้มากขึ้น เป็นต้น 
 • จัดการกับสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
  ธุรกิจสามารถใช้ระบบการจัดการอื่น ๆ มาช่วยได้ เช่น  ระบบ Just-in-Time (JIT) เพื่อลดต้นทุนการเก็บสินค้า และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ 
 • พัฒนาความยืดหยุ่นในการผลิต
  สามารถทำได้ ด้วยการออกแบบกระบวนการผลิต ให้ปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่หลากหลาย 
 • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
  เมื่อมีปริมาณความต้องการจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกับซัพพลายเออร์ หรือพิจารณาการจ้างผลิตจากภายนอก (Outsourcing) ในบางส่วน ก็สามารถทำได้ 
 • ปรับกลยุทธ์การตลาดและการขาย
  โดยการจัดลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อจากลูกค้า  และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบ 
 • ให้พิจารณาการทำงานเป็นกะ
  โดยการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน หรือจัดตารางการทำงานอย่างมีระบบแบบเป็นกะ เพื่อเพิ่มเวลาการผลิต และจูงใจด้วยการจ่ายค่าจ้างส่วนเกินที่เหมาะสม 
 • ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
  เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถทำได้โดยการค้นหาวัสดุหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจในยุคปัจจุบัน ต้องการความรวดเร็วและตรงเวลา เพื่อสินค้าจะไปถึงมือลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน แต่ถ้าหากเกิดปัญหา ผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการ ก็จะต้องรีบแก้ไข โดยกลับไปดูที่สาเหตุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่อไป


Tumtook คิดถึงงานพิมพ์ คิดถึงทำถูก

www.Tumtook.com

Comment Box

บทความดีๆที่แนะนำ

การมอบหมายงานให้บุคลากร เป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้นำและผู้...

ป้ายแท็กสินค้า เป็นกระดาษบอกคุณสมบัติสินค้า ที่ส่งผลต่อ...

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอ...

การผลิต ป้าย X Stand เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการโป...