รู้ไว้ก่อนซื้อ ฉลากสินค้า บอกอะไรบ้าง สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ สติ๊กเกอร์สินค้า

ฉลากสินค้า อย่ามองข้าม!

เคยหรือไม่? ซื้อของมาแล้ว แต่พอมาใช้ถึงรู้ว่าไม่ใช่แบบที่ต้องการ หรือรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่แน่ใจว่าสินค้าปลอดภัยหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ง่าย ๆ เพียงแค่รู้จักอ่านฉลากสินค้า เพราะฉลากสินค้าเปรียบเสมือนคู่มือการใช้งานสินค้า บอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราตัดสินใจซื้อได้อย่างชาญฉลาด แต่หลายคนอาจมองข้ามหรืออ่านฉลากสินค้าไม่ละเอียดพอ บทความนี้จึงอยากพาทุกคนมาไขความลับของฉลากสินค้า ว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้ ไปจนถึงแนะนำโรงพิมพ์ฉลากสินค้า ที่จะออกแบบฉลากสินค้าให้กับธุรกิจของคุณ ติดตามได้เลย

ฉลากสินค้าคืออะไร? มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง?

ฉลากสินค้า เปรียบเสมือนป้ายข้อมูลที่ติดอยู่บนสินค้า บอกรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า เปรียบเสมือนกับ “คู่มือการใช้งาน” ที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างชาญฉลาด และช่วยให้ผู้ผลิตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า  โดยทั่วไปแล้วฉลากสินค้าที่ดีจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า/ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า/ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก หรือจำนวนบรรจุ/วิธีใช้/ข้อแนะนำในการใช้ หรือ ห้ามใช้ หรือ คำเตือน (ถ้ามี)/ข้อมูลโภชนาการ (สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม)/ส่วนผสม (สำหรับอาหาร เครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดให้ต้องระบุส่วนผสม)/สารก่อภูมิแพ้ (สำหรับสินค้าที่มีสารก่อภูมิแพ้)/ข้อมูลการติดต่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่าย/วันที่ผลิต และ วันหมดอายุ หรือ วันที่ควรบริโภคก่อน (ถ้ามี)/รหัสบาร์โค้ด (ถ้ามี)/เครื่องหมายมาตรฐาน (ถ้ามี) 

นอกจากข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายแล้ว ฉลากสินค้าที่ดีอาจมีข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รางวัลหรือการรับรองที่สินค้าได้รับ และการรับประกันสินค้า ไปจนถึงการติดต่อผู้บริโภคสัมพันธ์

  • การออกแบบฉลากสินค้า 

การออกแบบฉลากสินค้าควรออกแบบให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย โดยโรงพิมพ์ฉลากสินค้าจะผลิตให้ข้อมูลบนฉลากสินค้าด้วยตัวอักษรที่ชัดเจน และสีสันและลวดลายบนฉลากสินค้าสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดที่เหมาะสมกับสินค้า ไปจนถึงฉลากสินค้าควรติดอยู่บนสินค้าอย่างแน่นหนา 

มากกว่าแค่กระดาษแปะ! ทำไมฉลากสินค้าจึงสำคัญ

ลองจินตนาการดูว่า คุณซื้อยาแก้ปวด แต่ไม่มีฉลากบอกส่วนผสม หรือซื้ออาหารมาแต่ไม่มีฉลากบอกวันหมดอายุ คงจะปวดหัวน่าดู เพราะตัวฉลากสินค้ามีความสำคัญต่อทั้งผู้บริโภค และผู้ผลิตสินค้า โรงพิมพ์ฉลากสินค้าให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้

  • สำหรับผู้บริโภค 

ช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างชาญฉลาด เพราะบนฉลากสินค้ามีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า เช่น ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ วิธีใช้ ข้อควรระวัง วันหมดอายุ ฯลฯ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบสินค้า เลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับความต้องการ และหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

ทั้งนี้ฉลากสินค้าช่วยให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ เช่น แหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รางวัลที่ได้รับ การรับประกันสินค้า ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ไปจนถึงเรื่องของกฎหมาย ที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากสินค้าตามรูปแบบที่ถูกต้อง ครบถ้วน ช่วยให้ผู้บริโภคทราบถึงสิทธิของตน และสามารถร้องเรียนได้หากพบสินค้าที่ฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง หรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น  

ยกตัวอย่างนาย A ซื้อนมกล่องมาให้ลูกดื่ม แต่บนฉลากสินค้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุ นาย A ตรวจสอบแล้วพบว่านมกล่องนั้นหมดอายุแล้ว นาย A สามารถร้องเรียนกับ สคบ. และได้รับเงินชดเชยจากบริษัทผู้ผลิตได้ (ซึ่งตรงนี้โดนปรับอ่วมแน่นอน) 

  • สำหรับผู้ผลิต 

การออกแบบฉลากสินค้าที่สวยงาม อ่านง่าย ข้อมูลครบถ้วน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ผลิตได้ ทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น และเรื่องของกฎหมายก็เกี่ยวข้องเช่นกัน โดยกำหนดให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากสินค้าตามรูปแบบที่ถูกต้อง การติดฉลากสินค้าที่ถูกต้องช่วยให้ผู้ผลิตหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้ 

เราขอยกตัวอย่างกรณีบริษัท ABC ผลิตเครื่องสำอางชนิดใหม่ บริษัท ABC ออกแบบฉลากสินค้าที่สวยงาม อ่านง่าย ข้อมูลครบถ้วน ดึงดูดความสนใจ ทำให้สินค้าของบริษัท ABC มียอดขายเพิ่มขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฉลากสินค้าจึงสำคัญ 

ฉลากสินค้า อ่านเป็น ช็อปปิ้งอย่างฉลาด!

การอ่านฉลากสินค้าเปรียบเสมือนการอ่านคู่มือการใช้งานสินค้า ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้อย่างชาญฉลาด  เลือกสินค้าที่เหมาะกับความต้องการ และหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ดังนั้นผู้บริโภคควรอ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียด มาดูเคล็ดลับในการอ่านฉลากสินค้ากันเลย

  • หาฉลากสินค้าให้เจอ

ฉลากสินค้าจะติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้ามีฉลากสินค้า และต้องอยู่ในสภาพดี อ่านได้ชัดเจน

  • อ่านข้อมูลทั่วไป

บนฉลากสินค้าจะมีข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันผลิต วันหมดอายุ ขนาดบรรจุภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง

  • อ่านข้อมูลโภชนาการ

สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ฉลากสินค้าจะมีข้อมูลโภชนาการ  บอกปริมาณสารอาหารต่าง ๆ เช่น พลังงาน ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน โซเดียม น้ำตาล ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคควบคุมอาหาร เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  • อ่านส่วนผสม

บนฉลากสินค้าจะมีรายการส่วนผสมของสินค้า เรียงลำดับจากปริมาณมากไปหาน้อย ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้ามีส่วนผสมอะไรบ้าง เหมาะกับผู้ที่มีอาการแพ้อาหารหรือไม่

  • ตรวจสอบวันหมดอายุ

สินค้าทุกชนิดมีวันหมดอายุ ผู้บริโภคไม่ควรซื้อหรือทานสินค้าที่หมดอายุแล้ว เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

  • เปรียบเทียบสินค้า 

ฉลากสินค้าช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกัน เลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับความต้องการ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การอ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียด  ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้อย่างชาญฉลาด เลือกสินค้าที่เหมาะกับความต้องการ และหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

อย่าหลงกลฉลากปลอม! โรงพิมพ์ฉลากสินค้ามาจบที่ Tumtook!

อย่างที่เกริ่นไปว่าฉลากสินค้าเปรียบเสมือนคู่มือการใช้งาน ช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อได้อย่างชาญฉลาด เลือกสินค้าที่เหมาะกับความต้องการ และหลีกเลี่ยงสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ปัญหาคือ ฉลากสินค้าบางประเภทอาจอ่านยาก เข้าใจยาก หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้บริโภคสับสน และตัดสินใจซื้อผิดพลาด

Tumtook โรงพิมพ์ฉลากสินค้า เข้าใจปัญหาของคุณ เราจึงนำเสนอบริการออกแบบฉลากสินค้าที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย ข้อมูลครบถ้วนตรงตามมาตรฐาน ช่วยให้สินค้าของคุณโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ สร้างความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ เรายังมีบริการผลิตอุปกรณ์ออกบูธสำเร็จรูป ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงผลิตแพ็คเกจจิ้ง ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เราพร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญ ใส่ใจทุกรายละเอียด และราคาที่แข่งขันได้

สนใจติดต่อผลิต ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ติดขวด
คลิ๊ก >> Tumtook.com/Addline
Add Line : @Tumtook


👇👇 >> คลิ๊กดูราคาผลิตสติ๊กเกอร์

Comment Box

บทความดีๆที่แนะนำ

การมีสินค้าที่ขายไม่ออก หรือสินค้าตกค้างในคลัง นับเป็นป...

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโรงพิมพ์กล่องราคาถูกเพื่...

ป้ายโรลอัพ (Roll up) คือ เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้โปรโมทที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า เนื่องจากป้ายโรลอัพใช้งานง่าย

สายคาดกล่อง ใช้พาดติดกับกล่องสินค้า ช่วยบอกข้อมูลของสิน...