วิธีสร้างแรงจูงใจทำงาน ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ธุรกิจ, sme, tumtook, โรงพิมพ์แพคเกจจิ้ง, ผลิตสินค้าแพคเกจจิ้ง

การหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การทำงานที่มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และยกระดับผลงานที่มีประโยชนต์ต่อองค์กรได้มากขึ้น วิธีที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้สร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสามารถทำได้อย่างไร ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

สนใจติดต่อผลิตสินค้าแพคเกจจิ้ง และอุปกรณ์ออกบูธ
คลิ๊ก >> Tumtook.com/Addline
Add Line : @Tumtook

วิธีสร้างแรงจูงใจทำงาน ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

 1. กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน
  การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำให้สำเร็จได้อย่างเหมาะสม จะทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการพยายามบรรลุเป้าหมาย โดยควรระวังไม่ให้งานที่มอบหมายเป็นการกดดันมากเกินไป และควรให้รางวัลหรือมีการชมเชยในตอนที่บุคลากรทำได้สำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจทำงานต่อไป
 2. มอบหมายงานที่ท้าทาย
  งานที่มีความท้าทายอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะเพิ่มความสนใจในการทำงานของบุคลากรให้ลงมือทำงานได้ โดยอาจเป็นงานที่แตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่บุคลากรมีความถนัดเป็นพิเศษ
 3. ให้อิสระในการทำงาน
  การให้อิสระในการทำงานแก่บุคลากร จะทำให้สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้มากขึ้น เพราะพนักงานสามารถใช้เวลาเพื่อค้นหาข้อมูล หรือเรียบเรียงการทำงาน รวมถึงทบทวนการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีขึ้นได้
 4. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและยุติธรรม เป็นปัจจุนภายนอกที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ล้วนต้องการค่าแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดีการที่สามารถสนับสนันชีวิตและการทำงานได้อย่างมั่นคง ทำให้มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานมาก
 5. ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  การมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า ทั้งตำแหน่งและค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นแรงจูงใจอย่างดีที่จะดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพต่อการทำงงานเอาไว้ได้ในระยะยาว เมื่อเห็นว่ามีผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้ว ก็จะทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน และสามารถก้าวหน้าในสายอาชีพได้มากขึ้น
 6. สร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่ดี
  สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในบริษัทเป็นอย่างยิ่ง การมีอุปกรณ์การทำงานที่ครบครัน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ทำงานของบุคลากรภายในองค์กร เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 7. ยกย่องชมเชยและให้รางวัล
  การให้รางวัลตอบแทนหรือการยกย่องชมเชย เป็นวิธีสร้างแรงจูงใจที่ทำได้ง่ายที่สุด เมื่อบุคลากรได้รับการยอมรับและตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทำ จะทำให้มีแรงจูงใจทำงานให้องค์กรต่อไปได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะเห็นถึงผลตอบแทนที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่าที่สุด

การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้นำองค์กร การนำตัวอย่างวิธีต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดการทุ่มเทความพยายามในการทำงานอย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานและผลงานขององค์กรให้ยกระดับดีขึ้นได้ในที่สุด


Tumtook คิดถึงงานพิมพ์ คิดถึงทำถูก

www.Tumtook.com

Comment Box

บทความดีๆที่แนะนำ

การสร้างแบรนด์ของสินค้าให้โดดเด่นน่าสนใจและเป็นที่จดจำข...

การพิมพ์กล่องลังกระดาษ ไม่ใช่เพียงแค่การใส่สีลงบนผิวกระ...

หน้าที่ของ ฉลากสินค้า คือการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ...

ในการเลือกใช้วัสดุของสติ๊กเกอร์ติดขวด สิ่งสำคัญที่ผู้ปร...