แฟ้ม โฟลเดอร์จัดเก็บเอกสาร ค้นหางานสำคัญได้อย่างง่ายดาย

แฟ้มกระดาษใส่เอกสาร

แฟ้ม (File Folder) คือโฟลเดอร์จัดเก็บและรวบรวมเอกสารต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อความเป็นระเบียบและความสะดวกในการค้นหา เมื่อต้องการเอกสารสำคัญในการใช้งาน แฟ้มเอกสาร มีหลากหลายประเภทแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ดังนี้

สนใจติดต่อพิมพ์ แฟ้มใส่เอกสาร แฟ้มกระดาษพิมพ์ลาย
คลิ๊ก >> Tumtook.com/Addline
Add Line : @Tumtook

ประเภทของ แฟ้ม มีกี่แบบ

  • แฟ้มเอกสาร (Document File Folder) เป็นแฟ้มที่ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ เช่น เอกสารทางธุรกิจ รายงาน สัญญา เป็นต้น มักทำจากวัสดุกระดาษแข็งแรง เช่นกระดาษอาร์ต หนา 30 แกรม เพื่อให้สามารถบรรจุเอกสารได้อย่างคงทนและปลอดภัย
  • แฟ้มนำเสนองาน (Presentation File Folder) ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารนำเสนอต่างๆ เช่น แฟ้มแนะนำบริษัท แฟ้มเสนอขายสินค้าหรือบริการ มักมีการออกแบบที่สวยงามและมีลักษณะพิเศษ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมธุรกิจ
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio File Folder) ใช้สำหรับจัดเก็บผลงานต่างๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงานศิลปะ แฟ้มตัวอย่างงานออกแบบ หรือแฟ้มสะสมผลงานของนักเขียน แฟ้มประเภทนี้มักเน้นการออกแบบที่สวยงาม เพื่อให้ผลงานคงสภาพดีและสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานหรือนำเสนอต่อลูกค้าได้
  • แฟ้มนำเสนองาน  (Project File Folder) ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น แบบแปลน เอกสารการประชุม รายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบโครงการ
  • แฟ้มเก็บข้อมูล (Data File Folder) ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า บัญชีรายรับ-รายจ่าย ทะเบียนสินค้า แฟ้มประเภทนี้มักมีการแบ่งแยกหมวดหมู่และลำดับข้อมูลให้เป็นระเบียบ

แฟ้ม ผลิตจากวันดุกระดาษอาร์ต หนา 30 แกรม มีความแข็งแรงทนทานตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว แฟ้มเอกสาร จะมีลักษณะคล้ายปกหนังสือ และมีส่วนจัดเก็บเอกสารอยู่ภายใน เพื่อให้สะดวกต่อการนำเอกสารมาใช้งาน การใช้ แฟ้มเอกสาร อย่างถูกต้อง จะช่วยให้การจัดการเอกสารสำคัญมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย หาเอกสารได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานทั้งในสำนักงานและองค์กรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


>>คลิ๊กดูราคาผลิตแฟ้มใส่เอกสาร

Comment Box

บทความดีๆที่แนะนำ

ฉลากสินค้า เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ร...

ป้าย X-Stand เป็นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายในการนำไปใช้ ไ...

หากผู้ประกอบการรายใดกำลังมองหาโรงพิมพ์สั่งทำ ถุงกระดาษใ...

ถาดกระดาษใส่อาหารพิมพ์ลาย เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการขายอา...