การวางแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้วางแผนธุรกิจล่ม!

วางแผนธุรกิจ

ในยุคสังคมดิจิตัล ที่โลกถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี ธุรกิจต่างต้องปรับตัวไปตามโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป  ความรวดเร็ว ทำให้หลายคนละเลยที่จะวางแผนให้กับธุรกิจของตัวเอง ให้สอดคล้องกับการตลาดที่กำลังดำเนินไป ผลลัพธ์ก็คือ ทำให้ธุรกิจล้มเหลว ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้  การวางแผนธุรกิจคืออะไร? ,  ทำไมจึงมีความสำคัญ?  เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันผ่านบทความนี้ค่ะ

สนใจติดต่อผลิตสินค้าแพคเกจจิ้ง และอุปกรณ์ออกบูธ
คลิ๊ก >> Tumtook.com/Addline
Add Line : @Tumtook

 • การวางแผนธุรกิจ คืออะไร

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจในภาพรวม เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์การทำงานและการบริหารแบบองค์รวม , กำหนดกลุ่มเป้าหมาย , วัตถุประสงค์  ตลอดจนวิธีการทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 • ทำไมต้องทำแผนธุรกิจ

การทำแผนธุรกิจ นอกจากจะช่วยจัดการระบบการทำงานแล้ว ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคตได้ด้วย เพราะการดำเนินธุรกิจ เรื่องเงินลงทุนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก หากไม่มีการวางแผนก่อนล่วงหน้า โอกาสที่ธุรกิจจะล้มเหลวก็เป็นไปได้มากเช่นกัน

ประโยชน์ของการทำแผนธุรกิจ
การทำแผนธุรกิจ มีประโยชน์มากมาย ดังต่อไปนี้

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
  การวางแผนธุรกิจ สามารถช่วยจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาได้อย่างรอบคอบมากขึ้น พร้อมทั้งมีการวางแผนสำรองเอาไว้ล่วงหน้า สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกด้วย
 • ช่วยเตรียมพร้อมให้กับธุรกิจการมีแผน หมายถึงการรู้ลำดับความสำคัญก่อนและหลัง เพื่อนำไปสู่การจัดลำดับความคิด และการลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป
 • ทำให้มองเห็นเป้าหมายของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นการมีแผนธุรกิจ ทำให้รู้วิธีดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ ทั้งกลยุทธ์การทำงาน , การนำเสนอสินค้าและบริการ , การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย  และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
 • ช่วยให้วัดผลได้ง่ายการวัดผล เป็นการวิเคราะห์ว่า ธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการไปถึงจุดไหนอยู่ และมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขหรือปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและตรงเป้าหมายมากขึ้น
 • ทำให้มีแหล่งเงินทุนเข้ามาการมีแผนธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำแผนดังกล่าวไปนำเสนอให้กับแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ เพราะเมื่อแหล่งเงินทุนเห็นความชัดเจนของเป้าหมายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติเงินลงทุนสนับสนุนก็มีมากขึ้นเช่นกัน
 • ช่วยให้เห็นที่มาของแหล่งเงินทุน
  การวางแผนธุรกิจ ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการด้านการเงินด้วย เพื่อจะทำให้คุณรู้ถึงแหล่งที่มาของเงิน และกระบวนการชดใช้ในกรณีที่ต้องยืมมาลงทุน

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ องค์ประกอบหลักอย่างแรกที่ต้องมี คือการวางแผนธุรกิจอย่างชัดเจนและครอบคลุม พร้อมระบุประเภทของธุรกิจ , งบประมาณ , กลุ่มลูกค้า และการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การมีผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ ทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับแหล่งเงินทุนได้เช่นกัน


Tumtook คิดถึงงานพิมพ์ คิดถึงทำถูก

www.Tumtook.com

Comment Box

บทความดีๆที่แนะนำ

Tumtook รับผลิตอุปกรณ์ออกบูธ สำหรับการออกงานอีเวนต์สุดป...

กล่องฟอยล์ เป็นหนึ่งในเทคนิคการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ที่ได้รั...

การใช้ป้าย X Stand ในการออกงานอีเวนต์ หรือการโปรโมทโฆษณ...